Info: Druhá schůze shromáždění SVJ

25. 1. 2011 11:47:49

Druhá  schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746, ul. U Elektrárny ve Vraném nad Vltavou pro rok 2011

 


Z důvodu zajištění včasné informovanosti všech vlastníků bytových jednotek Vám sdělujeme, že druhá řádná schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746 se uskuteční v první polovině měsíce května roku 2011.

Přesný termín a program schůze bude upřesněn v pozvánce, kterou každý vlastník obdrží nejpozději do 15.4.2011 a dále bude vyvěšena na nástěnkách jednotlivých bytových domů a na našich internetových stránkách.

V souvislosti s tím žádáme vlastníky, aby v termínu do 31.3.2011 sdělili výboru písemnou formou (e-mailem na níže uvedené adresy) okruhy, otázky či připomínky, které považují za důležité k projednání ve shromáždění Společnství. Současně upozorňujeme, že by se mělo jednat o náměty týkající se otázek Společenství jako celku nikoliv o otázky spojené pouze s individuálními vlastnickými právy k bytové jednotce.

 

Za výbor SVJ

 

Martin Rom: martin.rom@centrum.cz

Milan Kolín: mil.kolin@seznam.cz

Pavel Štolba: Stolba20@seznam.cz

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními