Informace k rozúčtování vodného a stočného

24. 5. 2013 0:00:00

Pro vysvětlení případných nejasností kolem měřidel TUV a SV a odečtů předáváme informace k rozúčtování vodného a stočného za rok 2012 poskytnuté výboru SVJ zástupcem naší účetní firmy a to na základě našeho dotazu.

E-mail od zástupce účetní firmy ze dne 22.5.2013

Dobrý den,
 
k rozúčtování vodného a stočného uvádím následující:
 
a) náklady na TUV vodné stočné a SV vodné stočné se skládají z fakturací za vodu a fakturací za stočné.
b) fakturace neprobíhá dle vyúčtovávaného období, tj. 1.1.-31.12, tedy vždy se dopočítává náklad za vodné a stočné od poslední faktury do konce roku.

b) v roce 2011 byl tento dopočet nákladů do konce roku proveden na základě dodaných spotřeb vody v rámci jednotlivých bytových jednotek a to včetně ručních dopočtů u bytů, kde byly problém s měřidly vody. V roce 2011 byl tedy po dopočtení nákladů do konce roku rozdíl mezi fakturovanou a naměřenou spotřebou jen 2,26%.

c) v roce 2012 byla dodána tabulka s odečty bytových měřidel včetně doplněných stavů patních měřidel a vyčíslení rozdílů oproti skutečné spotřebě v jednotlivých letech. Pro rok 2011 dle této tabulky vychází rozdíl spotřeb 11%, což je oproti rozdílu uvedeném ve vyúčtování za rok 2011 vyšší o  8,74%.

d) spotřeba naměřená na patním měřidle v roce 2012 byla oproti naměřené spotřebě na bytových vodoměrech vyšší o 12,31%, nicméně protože v roce 2011 nebyl vyúčtován rozdíl 11%, ale jen 2,26%, byl přenesen do roku 2012, kde byl zároveň přičten k rozdílu z roku 2012. V součtu tedy rozdíl činí 21,05%.

e) Jedná se tedy o doúčtování rozdílu spotřeb za rok 2011 dle patního měřidla, dle kterého je fakturováno.

f) Drobná odchylka od rozdílu uvedeného ve vyúčtování (20,95%) je způsobena dopočty u bytů, kde měřidlo nefungovalo a je z celkového pohledu marginální.
 
Nejedná se tedy o žádnou chybu, pouze o doúčtování části nákladů, které nebyly vlastníkům rozúčtovány v roce 2011.
 
S pozdravem
 
Jan Bláha

----------------

Za výbor SVJ jsme požádali účetní firmu ještě o přesnější vyjádření k bodu c) a to pro to, že účetní firmě vždy dodáváme kompletní podklady tedy samozřejmě včetně odečtů patního vodoměru. Možná je to však jen nepřesně popsáno. Případné vyjádření zveřejníme opět na našich stránkách.

 

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními