Kontrolní odečty bytových vodoměrů

30. 5. 2013 0:00:00

Informace pro vlastníky bytových jednotek!

Pro zjištění funkčnosti jednotlivých bytových vodoměrů jsme na dnešní schůzi výboru SVJ společně s kontrolní komisí přijali návrh Ing. Iriny Safarové, že bude provádět kontrolní odečty bytových vodoměrů a to každý měsíc. Odečty budou po té předány zástupci výboru.

Upozorňujeme opět jednotlivé vlastníky, že vodoměry jsou dle prohlášení vlastníka součástí bytové jednotky a tedy každý vlastník má povinnost své vodoměry kontrolovat a případnou nefunkčnost neprodleně nahlásit výboru.

V nejbližším termínu bude naplánována mimořádná schůze vlastníků SVJ, kde bude hlasováno o výměně vodoměrů. O termínu schůze budete včas informováni. 

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními