Onámení výboru SVJ - ČEZ věcné břemeno

21. 2. 2011 14:56:05

 

OZNÁMENÍ VÝBORU SVJ

 

V souvislosti s požadavkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž úplné znění je zveřejněno na nástěnce a zde na webových stránkách (Společenství->Dokumenty a informace), Vás žádáme o vyjádření Vašeho souhlasu či nesouhlasu s jejím uzavřením. Jednou ze smluvních stran jsou všichni vlastníci bytových jednotek tak, jak byli zapsáni v katastru nemovitostí ke dni 4.2.2010 (viz seznam na str. 1 smlouvy). V případě, že vyjádříte svůj souhlas s uzavřením této smlouvy je nutné si individuálně zajistit na katastru nemovitostí aktualizace svých údajů (např. změna příjmení) dle současných skutečností tak, aby při úředním ověřování podpisů advokátem (bude přizván na 2. zasedání společenství vlastníků) souhlasili údaje v katastru nemovitostí a ve znění smlouvy s platným občanským průkazem. Veškeré případné změny v katastru nemovitostí musí být provedeny nejpozději do konce března 2011, zejména z důvodu, že bude třeba opatřit nový návrh smlouvy od firmy ČEZ tak, aby odpovídal aktuálním údajům o jednotlivých vlastnících v katastru nemovitostí.

Souhlas s uzavřením smlouvy prosíme potvrďte slovem „ANO“ a svým podpisem na podpisový arch (na nástěnce), který je součástí předložené smlouvy str. 5-6. V případě Vašeho nesouhlasu uveďte prosíme slovo „NE“ a svůj podpis, v případě nějakých dotazů kontaktuje výbor SVJ na e-mailové adrese mil.kolin@seznam.cz.

  

Výbor SVJ

 

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními