Předpozvánka na schůzi 2013

27. 1. 2013 0:00:00

 

Schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746, ul. U Elektrárny ve Vraném nad Vltavou pro rok 2013

 

 

Z důvodu zajištění včasné informovanosti všech vlastníků bytových jednotek Vám sdělujeme, že řádná schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746 se uskuteční v polovině měsíce března roku 2013. Přesný termín a program schůze bude upřesněn v pozvánce, kterou každý vlastník obdrží nejpozději do 28.2.2012 a která bude vyvěšena na nástěnkách jednotlivých bytových domů a na našich internetových stránkách. V souvislosti s tím žádáme vlastníky, aby v termínu do 15.2.2013 sdělili výboru písemnou formou (e-mailem) okruhy, otázky či připomínky, které považují za důležité k projednání ve shromáždění Společenství. Současně upozorňujeme, že by se mělo jednat o náměty týkající se otázek Společenství jako celku nikoliv o otázky spojené pouze s individuálními vlastnickými právy k bytové jednotce.

 

 

Výbor SVJ

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními