Předpozvánka na schůzi SVJ 2020

7. 10. 2020 0:00:00

Předpozvánka na schůzi SVJ

 

Schůze shromáždění Společenství vlastníků pro dům č.p. 745 a 746, ul. U Elektrárny ve Vraném nad Vltavou

 


Z důvodu zajištění včasné informovanosti všech vlastníků bytových jednotek Vám sdělujeme, že řádná schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746 se uskuteční v druhé polovině měsíce listopadu roku 2020. V souvislosti s tím upozorňujeme, že schůze v obvyklém formátu se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace v ČR. O této skutečnosti příp. o náhradní formě schůze budou vlastníci v předstihu výborem SVJ informováni.

 

Přesný termín a program schůze bude upřesněn v pozvánce, kterou každý vlastník obdrží nejpozději do 1.11.2020 (včetně) a která bude vyvěšena na nástěnkách jednotlivých bytových domů a na našich internetových stránkách.

 

V souvislosti s tím žádáme vlastníky, aby v termínu do 25.10.2020 sdělili výboru písemnou formou (e-mailem na adresu společenství svj.vrane@gmail.com) okruhy, otázky či připomínky, které považují za důležité k projednání ve shromáždění Společenství.

 

Výbor SVJ

 

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními