Pozvánka na mimořádné shromáždění vlastníků

18. 4. 2019 0:00:00

Pozvánka na mimořádné shromáždění vlastníků, které se koná 2.5.2019 od 18.30 hodin

 

Vlastníci – členové Společenství

U Elektrárny 745 a 746

252 46 Vrané nad Vltavou

 

 17.4 2019

 

 

Vážení členové společenství  

dovolujeme si Vás pozvat na mimořádné shromáždění vlastníků, které se koná 2.5.2019 od 18.30 hodin

  

v prostorách krytého garážového stání našeho bytového domu

  

V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům (vzor v příloze) a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

 Program:

1. Prezence, kontrola plných mocí

2. Schválení programu Shromáždění

3. Výměna vstupních vchodových dveří

   

Za výbor SVJ

 

 

  Milan Kolín                                                                        Martin Rom

     místopředseda výboru                                                          předseda výboru

 

Nabídka s rozpisem všech položek je k nahlédnutí na nástěnkách ve vchodech.

 

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními