Pozvánka na schůzi SVJ 19.5.2011

15. 4. 2011 0:18:50

 

 

Vážení členové společenství

 

dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 19. května 2011 od 18.00 hodin

 

v salónku restaurace U Kaštanu, Nádražní 116, Vrané nad Vltavou

 

V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům (vzor v příloze) a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

 

Předpokládaný program:

1. Prezence, kontrola plných mocí

2. Schválení programu Shromáždění

3. Schválení účetní závěrky za rok 2010

4. Zpráva výboru o činnosti za uplynulý rok

5. Věcné břemeno ČEZ

6. Dodržování domovního řádu

7. Úklid společných prostor domu

8. Návrhy vlastníků SVJ

a)    snížení poplatků do fondu oprav

b)    zvýšení poplatků do fondu oprav

c)    pořízení kamerového systému

d)    změna stanov čl. VI odst. 2 písm. k) – zrušení finanční částky 50 tis. Kč

9. Investice

 10. Stav pohledávek z poplatků za služby

 

Podklady k bodu 3. budou po zaslání účetní firmou zveřejněny na vývěskách vchodů a na internetových stránkách SVJ, ostatní podklady jsou k dispozici u výboru SVJ. Ještě jednou vás žádáme o zajištění vaší účasti, ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím obraťte na kontakty uvedené na webových stránkách.

 

Za výbor SVJ

 

  Milan Kolín                                                                        Martin Rom

    místopředseda výboru                                                          předseda výboru

 

 

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními