Pozvánka na schůzi SVJ 20.3.2012

27. 2. 2012 17:22:45

Pozvánka na třetí schůzi SVJ 20.3.2012

Vážení členové společenství

dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 20. března 2012 od 18.00 hodin

v salónku restaurace U Kaštanu, Nádražní 116, Vrané nad Vltavou

 V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům (vzor v příloze) a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

  

Předpokládaný program:

1. Prezence, kontrola plných mocí

2. Schválení programu Shromáždění

3. Schválení účetní závěrky za rok 2011

4. Zpráva výboru o činnosti za uplynulý rok

5. Návrhy vlastníků SVJ

a)      sušák na prádlo na společném pozemku

b)      zajištění seřízení oken všech bytových jednotek

   7. Stav pohledávek z poplatků za služby k 31.12.2011

   8. Volba výboru SVJ

   9. Volba kontrolní komise SVJ

Podklady k bodu 3. budou po zaslání účetní firmou zveřejněny na vývěskách vchodů a na internetových stránkách SVJ, ostatní podklady jsou k dispozici u výboru SVJ. Ještě jednou vás žádáme o zajištění vaší účasti, ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím obraťte na kontakty uvedené na webových stránkách.


Výbor SVJ


Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními