Pozvánka na schůzi SVJ 27.11.2014

31. 10. 2014 0:00:00

Vážení členové společenství 

dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 27. listopadu 2014 od 18.30 hodin

v salónku restaurace U Kaštanu, Nádražní 116, Vrané nad Vltavou

 

V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům (vzor v příloze) a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

Předpokládaný program:

1. Prezence, kontrola plných mocí
2. Schválení programu Shromáždění
3. Schválení účetní závěrky za rok 2013
4. Zpráva výboru o činnosti za 2013
5. Informace o stavu pohledávek z poplatků za služby k 31.12.2013
6. Změna názvu SVJ dle účinného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
7. Odkup parcely (3 m²)
8. Přemístění elektrického rozváděče přečerpávací jímky
9. Návrhy vlastníků SVJ

     a)  změna parametru výpočtu finančních částek do fondu oprav
     b)  úprava společných venkovních prostor – zeleň, chodníky
     c)  úklid společných prostor bytového domu
      10. Informace výboru
     a) obrubník u chodníku
           b) vlhkost v krytém garážovém stání
     c) instalace indikátorů topných nákladů v bytových jednotkách
           d) PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

   

Podklady k bodu 3. budou zveřejněny na vývěskách vchodů a na internetových stránkách SVJ, ostatní podklady včetně detailních návrhů vlastníků (bod 9) jsou k dispozici u výboru SVJ. Ještě jednou vás žádáme o zajištění vaší účasti, ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím obraťte na kontakty uvedené na webových stránkách.

 

Za výbor SVJ

 

  Milan Kolín                                                                        Martin Rom

 

     místopředseda výboru                                                          předseda výboru

viagra online

Hello!

12. 11. 2018 9:23:37, viagra_online

viagra online

Hello!

13. 11. 2018 22:31:25, viagra_online

cialis without prescription

Hello!

19. 11. 2018 6:40:13, without

cheap cialis

Hello!

20. 11. 2018 12:51:43, cheap_cialis

buy cialis

Hello!

21. 11. 2018 12:51:59, buy_cialis

viagra cheap

Hello!

24. 11. 2018 1:17:36, viagra_cheap

generic viagra online

Hello!

25. 11. 2018 23:37:17, viagra

cialis

Hello!

27. 11. 2018 6:43:42, cialis

cheap viagra

Hello!

28. 11. 2018 2:06:05, cheap_viagra

viagra online

Hello!

29. 11. 2018 13:25:52, viagra_online

cialis cheap

Hello!

1. 12. 2018 6:57:27, cialis_cheap

viagra generic

Hello!

3. 12. 2018 11:24:38, viagra_generic

buy viagra

Hello!

4. 12. 2018 23:09:22, buy_viagra

viagra

Hello!

5. 12. 2018 17:44:40, viagra

viagra cheap

Hello!

7. 12. 2018 11:12:40, viagra_cheap

generic cialis online

Hello!

10. 12. 2018 7:29:24, cialis

cheap cialis

Hello!

11. 12. 2018 18:44:24, cheap_cialis

precio online andorra

onlinesoft e4fd online mexican online

11. 12. 2018 20:58:37, Zorinacig
Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními