Pozvánka na schůzi SVJ 27.11.2014

31. 10. 2014 0:00:00

Vážení členové společenství 

dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 27. listopadu 2014 od 18.30 hodin

v salónku restaurace U Kaštanu, Nádražní 116, Vrané nad Vltavou

 

V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům (vzor v příloze) a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

Předpokládaný program:

1. Prezence, kontrola plných mocí
2. Schválení programu Shromáždění
3. Schválení účetní závěrky za rok 2013
4. Zpráva výboru o činnosti za 2013
5. Informace o stavu pohledávek z poplatků za služby k 31.12.2013
6. Změna názvu SVJ dle účinného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
7. Odkup parcely (3 m²)
8. Přemístění elektrického rozváděče přečerpávací jímky
9. Návrhy vlastníků SVJ

     a)  změna parametru výpočtu finančních částek do fondu oprav
     b)  úprava společných venkovních prostor – zeleň, chodníky
     c)  úklid společných prostor bytového domu
      10. Informace výboru
     a) obrubník u chodníku
           b) vlhkost v krytém garážovém stání
     c) instalace indikátorů topných nákladů v bytových jednotkách
           d) PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

   

Podklady k bodu 3. budou zveřejněny na vývěskách vchodů a na internetových stránkách SVJ, ostatní podklady včetně detailních návrhů vlastníků (bod 9) jsou k dispozici u výboru SVJ. Ještě jednou vás žádáme o zajištění vaší účasti, ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím obraťte na kontakty uvedené na webových stránkách.

 

Za výbor SVJ

 

  Milan Kolín                                                                        Martin Rom

 

     místopředseda výboru                                                          předseda výboru

buy viagra

Hello!

23. 1. 2018 3:14:54, buy_viagra

cialis canada

Hello!

29. 1. 2018 15:45:15, cialis_canada

buy cialis

Hello!

30. 1. 2018 2:47:47, buy_cialis

buy cialis

Hello!

30. 1. 2018 13:16:55, buy_cialis

canadian cialis

Hello!

7. 2. 2018 0:08:47, canadian_cialis

cialis

Hello!

20. 2. 2018 6:45:24, cialis

we recommend get cialis

Hello!

22. 2. 2018 19:56:32, recommend

generic cialis

Hello!

7. 3. 2018 0:28:28, generic_cialis

cheap cialis

Hello!

8. 3. 2018 22:23:40, cheap_cialis

buy cialis

Hello!

12. 3. 2018 10:23:02, buy_cialis

cialis

Hello!

15. 3. 2018 11:07:31, cialis

buy viagra online

Hello!

19. 3. 2018 17:51:47, viagra

cheap cialis

Hello!

29. 3. 2018 8:53:50, cheap_cialis

viagra online

Hello!

9. 4. 2018 17:29:41, viagra_online

TE

h http://cialisle.com/ cialisle.com onde comprar cialis 5 mg cialis online

24. 4. 2018 22:48:56, Macgeorge

viagra fast delivery

Hello!

26. 4. 2018 19:33:45, fast

viagra

Hello!

15. 5. 2018 19:10:43, viagra

buy viagra online

Hello!

1. 6. 2018 20:27:24, viagra

indian cialis

Hello!

15. 6. 2018 21:38:06, indian_cialis

cialis cheap

Hello!

19. 6. 2018 1:15:46, cialis_cheap

cialis 100mg review

Hello!

20. 6. 2018 14:51:32, 100mg

viagra

Hello!

21. 6. 2018 7:53:18, viagra

generic viagra online

Hello!

21. 6. 2018 9:09:21, viagra

generic cialis

Hello!

28. 6. 2018 12:04:03, generic_cialis

cheap cialis

Hello!

17. 7. 2018 13:46:35, cheap_cialis

buy cialis

Hello!

23. 7. 2018 18:21:52, buy_cialis

viagra online

Hello!

31. 7. 2018 9:28:49, viagra_online
Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními