Pozvánka na schůzi SVJ 4.4.2013

5. 3. 2013 0:00:00

Pozvánka na shromáždění vlastníků, které se koná 4. dubna 2013 od 18.30 hodin

 

Vážení členové společenství

dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 4. dubna 2013 od 18.30 hodin

v salónku restaurace U Kaštanu, Nádražní 116, Vrané nad Vltavou

 

V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům (vzor v příloze) a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

  

Předpokládaný program:

1. Prezence, kontrola plných mocí
2. Schválení programu Shromáždění
3. Schválení účetní závěrky za rok 2012
4. Zpráva výboru o činnosti za uplynulý rok
5. Informace o stavu pohledávek z poplatků za služby k 31.12.2012
6. Návrhy vlastníků SVJ

a)    provedení nátěru balkónového a ostatního zábradlí u bytového domu

7. Informace výboru o plánované činnosti na rok 2013

      a) malování vnitřních prostor bytového domu včetně oprav prasklin a spár

      b) výměna či oprava venkovních paravánů mezi předzahrádkami

      c) revize stávající smlouvy o pojištění bytového domu (snížení pojistného)

      d) změna finanční instituce na správu bankovního účtu společenství

      e) finalizace a zapojení odpadní šachty před vjezdem do garáží

8. Online nahlížení do účetnictví, předpisů a vyúčtování - nadstavba k účetnímu systému

   

Podklady k bodu 3. budou zveřejněny na vývěskách vchodů a na internetových stránkách SVJ, ostatní podklady jsou k dispozici u výboru SVJ. Ještě jednou vás žádáme o zajištění vaší účasti, ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím obraťte na kontakty uvedené na webových stránkách.

 

Za výbor SVJ

 

  Milan Kolín                                                                        Martin Rom

     místopředseda výboru                                                          předseda výboru

 

 

MU

Hi there, always i used to check web site posts here early in the daylight, as i enjoy to gain knowledge of more and more.

18. 2. 2020 16:40:06, Laidlaw
Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními