Pozvánka na shromáždění vlastníků, 26.11.2015 od 18.30

4. 11. 2015 0:00:00

Vlastníci – členové Společenství

U Elektrárny 745 a 746

252 46 Vrané nad Vltavou

 30. října 2015

 

 

Vážení členové společenství

 

dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná 26. listopadu 2015 od 18.30 hodin

 

v salónku restaurace U Kaštanu, Nádražní 116, Vrané nad Vltavou

 

V případě, že se shromáždění nemůžete zúčastnit, můžete udělit plnou moc např. některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo rodinným příslušníkům (vzor každý obdrží s pozvánkou) a napomoci tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné.

 

Předpokládaný program:

1. Prezence, kontrola plných mocí
2. Schválení programu Shromáždění
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
4. Zpráva výboru o činnosti za 2014
5. Informace o stavu pohledávek z poplatků za služby k 31.12.2014
6. Diskuse

   

Podklady k bodu 3. jsou zveřejněny na vývěskách vchodů a na internetových stránkách SVJ. Ještě jednou vás žádáme o zajištění vaší účasti, ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím obraťte na kontakty uvedené na webových stránkách.

 

Výbor SVJ

MF

lvjcjqjhl tadalafil [url=http://www.cialissom.com/]cialis online[/url] buy generic cialis cialissom.com tadalafil istruzioni uso

14. 4. 2018 5:32:15, Briley
Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními