Schůze shromáždění Společenství pro rok 2014

20. 9. 2014 0:00:00

Schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746, ul. U Elektrárny ve Vraném nad Vltavou pro rok 2014

 Z důvodu zajištění včasné informovanosti všech vlastníků bytových jednotek Vám sdělujeme, že řádná schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746 se uskuteční v poslední třetině měsíce listopadu roku 2014. Přesný termín a program schůze bude upřesněn v pozvánce, kterou každý vlastník obdrží nejpozději do 31.10.2014 a která bude vyvěšena na nástěnkách jednotlivých bytových domů a na našich internetových stránkách.

V souvislosti s tím žádáme vlastníky, aby v termínu do 15.10.2014 sdělili výboru písemnou formou (e-mailem na adresu společenství svj.vrane@gmail.com) okruhy, otázky či připomínky, které považují za důležité k projednání ve shromáždění Společenství.

 

Současně upozorňujeme, že by se mělo jednat o náměty týkající se otázek Společenství jako celku nikoliv o otázky spojené pouze s individuálními vlastnickými právy k bytové jednotce.

 

 

Výbor SVJ

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními