Sdělení výboru SVJ k úhradám předaných vyúčtování za rok 2012

2. 5. 2013 0:00:00

Sdělení výboru SVJ k úhradám předaných vyúčtování za rok 2012

 

1.      V souvislosti s předáním ročního vyúčtování služeb spojených s užívání jednotlivých bytových jednotek, schválením roční uzávěrky SVJ a možností nahlédnout do zveřejněných (web SVJ) účetních dokumentů zpracovaných účetní firmou sdělujeme, že termín pro uplatnění konkrétních a jednoznačně specifikovaných námitek  je dle usnesení výboru SVJ stanoven do 30.5.2013 včetně.

 

2.      Součástí výše uvedeného usnesení výboru SVJ je dále stanovení termínu pro uhrazení dlužných částek vyplývajících pro jednotlivé bytové jednotky z předaného vyúčtování. Poslední den lhůty pro připsání částky na účet SVJ je stanoven na 30.8.2013.

 

3.      Dále žádáme majitele bytových jednotek, kterým se bude dle vyúčtování vracet přeplatek, aby zaslali číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen a to do 30.6.2013, e-mailem na adresu martin.rom@centrum.cz. Přeplatky budou vráceny do 30.8.2013.

  

Za výbor SVJ

  

Martin Rom                                      Milan Kolín                           Pavel Štolba

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními