Sdělení výboru SVJ k vyúčtování za rok 2010

12. 5. 2011 12:55:26

12.5.2011 - Sdělení výboru SVJ k vyúčtování za rok 2010

1.        V souvislosti s předáním ročního vyúčtování služeb za rok 2010 spojených s užíváním jednotlivých bytových jednotek, a možností nahlédnout do zveřejněných (web SVJ) účetních dokumentů zpracovaných účetní firmou sdělujeme, že termín pro uplatnění konkrétních a jednoznačně specifikovaných reklamací písemnou formou je dle usnesení výboru SVJ stanoven tak jak je uvedeno na druhé straně vyúčtování a to do 21 dnů od doručení vyúčtování. Po vypršení této lhůty nebudou již připomínky akceptovány.
(tedy pro vlastníky kteří převzali vyúčtování 10.5.2011 je konečná lhůta pro podání reklamace do 31.5.2011)

 

2.        Součástí výše uvedeného usnesení výboru SVJ je dále stanovení termínu pro uhrazení dlužných částek vyplývajících pro jednotlivé bytové jednotky z předaného vyúčtování. Poslední den lhůty pro připsání částky na účet SVJ je stanoven do 2 měsíců od uplynutí lhůty pro reklamaci.
(tedy pro vlastníky kteří převzali vyúčtování 10.5.2011 je konečná lhůta pro připsání dlužné částky na účet SVJ nejpozději do 31.7.2011)

 

3.        Dále žádáme majitele bytových jednotek, kterým se bude dle vyúčtování vracet přeplatek, aby zaslali jméno, příjmení a číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen a to do 30.6.2010, e-mailem na adresu martin.rom@centrum.cz. Přeplatky budou vráceny nejpozději do 31.7.2011.

 

4.        Pro předcházení nejasností ohledně spotřeby vody jednotlivými bytovými jednotkami upozorňujeme vlastníky, že dle prohlášení vlastníka (příloha kupní smlouvy každé bytové jednotky) jsou součástí bytové jednotky také prvky měření a regulace tzn. např. poměrová měřidla spotřeby vody.

 

5.        Bližší informace o postupu výboru SVJ při vymáhání případných dlužných částek sdělíme na následující schůzi shromáždění SVJ. 

CA

WOW just what I was looking for. Came here by searching for ig

18. 2. 2020 17:13:05, Poindexter
Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními