Třetí schůze shromáždění

23. 1. 2012 15:51:35

Třetí schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746, ul. U Elektrárny ve Vraném nad Vltavou pro rok 2012

Z důvodu zajištění včasné informovanosti všech vlastníků bytových jednotek Vám sdělujeme, že třetí řádná schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746 se uskuteční v polovině měsíce března roku 2012. Přesný termín a program schůze bude upřesněn v pozvánce, kterou každý vlastník obdrží nejpozději do 29.2.2012 a která bude vyvěšena na nástěnkách jednotlivých bytových domů a na našich internetových stránkách. V souvislosti s tím žádáme vlastníky, aby v termínu do 15.2.2011 sdělili výboru písemnou formou (e-mailem) okruhy, otázky či připomínky, které považují za důležité k projednání ve shromáždění Společenství. Současně upozorňujeme, že by se mělo jednat o náměty týkající se otázek Společenství jako celku nikoliv o otázky spojené pouze s individuálními vlastnickými právy k bytové jednotce.

 

Dřívější konání řádné schůze shromáždění, než je obvyklé, je dáno tím, že dnem 25.3.2012 skončí funkční období Výboru Společenství. Z tohoto důvodu bude jedním z bodů volba tohoto výkonného orgánu Společenství na další funkční období 3 let. Stejným způsobem bude provedena volba kontrolní komise (kontrolního výboru). Na základě výše uvedeného Vás proto žádáme, aby se případní uchazeči o působení ve zmíněných orgánech Společenství přihlásili výboru SVJ do konání plánované schůze, a to z důvodu zapracování potřebných náležitostí do pořadu schůze a včasného zahájení přípravy předání příslušné agendy.

 

Výbor SVJ

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními