Třetí schůze shromáždění

23. 1. 2012 15:51:35

Třetí schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746, ul. U Elektrárny ve Vraném nad Vltavou pro rok 2012

Z důvodu zajištění včasné informovanosti všech vlastníků bytových jednotek Vám sdělujeme, že třetí řádná schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 745 a 746 se uskuteční v polovině měsíce března roku 2012. Přesný termín a program schůze bude upřesněn v pozvánce, kterou každý vlastník obdrží nejpozději do 29.2.2012 a která bude vyvěšena na nástěnkách jednotlivých bytových domů a na našich internetových stránkách. V souvislosti s tím žádáme vlastníky, aby v termínu do 15.2.2011 sdělili výboru písemnou formou (e-mailem) okruhy, otázky či připomínky, které považují za důležité k projednání ve shromáždění Společenství. Současně upozorňujeme, že by se mělo jednat o náměty týkající se otázek Společenství jako celku nikoliv o otázky spojené pouze s individuálními vlastnickými právy k bytové jednotce.

 

Dřívější konání řádné schůze shromáždění, než je obvyklé, je dáno tím, že dnem 25.3.2012 skončí funkční období Výboru Společenství. Z tohoto důvodu bude jedním z bodů volba tohoto výkonného orgánu Společenství na další funkční období 3 let. Stejným způsobem bude provedena volba kontrolní komise (kontrolního výboru). Na základě výše uvedeného Vás proto žádáme, aby se případní uchazeči o působení ve zmíněných orgánech Společenství přihlásili výboru SVJ do konání plánované schůze, a to z důvodu zapracování potřebných náležitostí do pořadu schůze a včasného zahájení přípravy předání příslušné agendy.

 

Výbor SVJ

RC

I'm gone to say to my little brother, that he should also visit this weblog on regular basis to take updated from latest information.

18. 2. 2020 18:10:09, Nathan

KL

Painter And Decorator Gloucester 38 Bruton Way Gloucester GL1 1DA, United Kingdom 01452 223268

29. 5. 2020 9:22:50, Fizelle
Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními