Zpráva o hospodaření SVJ 2010 a účetnictví

28. 4. 2011 16:49:29

Zpráva o hospodaření SVJ Vrané 745 a 746 za rok 2010 a účetní dokumenty za rok 2010

Info:

Do sekce SPOLEČENSTVÍ -> DOKUMENTY A INFORMACE byl přidán nový dokument a to "Zpráva o hospodaření SVJ Vrané za rok 2010".

O tomto dokumentu se bude hlasovat na shromáždění vlastníků jednotek 19.5.2011 a po odsouhlasení se posílá na rejstříkový soud.

Zpráva o hospodaření bude umístěna i na nástěnkách v jednotlivých vchodech a to do 19.5.2011.

Dále po přihlášení najdete v menu "Společenství" v sekci s názvem "Účetnictví SVJ všechny veřejně dostupné účetní dokumenty zpracované pro naše SVJ naší účetní firmou. Nově sem byly přidány dokumenty účetní závěrky za rok 2010.

Přidat komentář

Registrovaná sekce

Po přihlášení získáte přístup k rozšířeným informacím jako jsou:

- stanovy společenství
- prohlášení vlastníka
- kontakty výbor
- možnost stažení dokumentů
- informace k úklidu
- informace ke schůzím SVJ

Rychlost internetu

Podělte se s ostatními